بررسی معایب سدهای خاکی
(پدیده شکست هیدرولیکی)

  نویسنده: ذوالفقار اکبریان پدیده شکست هیدرولیکی در سال1970 خبری از پدیده شکست هیدرولیکی در پژوهش‌ها و مباحثه‌ای از این پدیده در بین کارشناسان نبود. در سال 1972در یک مطالعه…

Continue Readingبررسی معایب سدهای خاکی
(پدیده شکست هیدرولیکی)

Analysis of water surface profiles computed by two-dimensional velocity distribution in convergent and divergent non-prismatic compound channels

Author: Fooman Forough One of the important aspects of flow in natural rivers is the occurrence of a particular hydraulic condition when the water level may reach the bankfull level…

Continue ReadingAnalysis of water surface profiles computed by two-dimensional velocity distribution in convergent and divergent non-prismatic compound channels

جریان محیط زیستی رودخانه برای بندهای آب

نویسنده: انجنیر سید عمر اسحاق   در طول تاریخ بشر آب و رودخانه ها همواره نقش حیاتی داشته اند. اولین تمدن های ثبت شده در تاریخ در کنار رودخانه های…

Continue Readingجریان محیط زیستی رودخانه برای بندهای آب